GC Gunnartorpsvägen

  • Var: Ljungsbro
  • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
  • Vår kontaktperson: Mats Andersson.
  • Beställare: Linköpings kommun
  • Byggperiod: oktober 2016 - maj 2017
  •  
  • Projektet består av breddning av Gunnarstorpsvägen, utbyggnad av gång- och cykelbana, nya busshållplatser samt ny belysning. Produktionschef är Mats Andersson.
  •  
  • Tillbaka till listan
- 0 bilder