Parkering och angöring vid Linköpings City Airport

 • Var: Linköping
 • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
 • Vår kontaktperson: Gustav Stiernlund
 • Beställare: Sankt Kors
 • Byggperiod: mars 2016 - hösten 2016
 •  
 • Upprätta nya parkeringsytor och angöring för Taxi vid Linköpings City Airport.
  Kommer troligen byggas i tre etapper.
  Produktionsledare Etapp 1: Gustav Stiernlund
 •  
 • Tillbaka till listan
- 0 bilder